početna pregled izveštaja izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima
Pregled izveštaja
Izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima, sa podacima o postojanju indeksa, administrativnih knjiga i personalija.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke indeksi arh. građe admin. knjige personalije
134 GLAVNA DIREKCIJA SAVEZNE ELEKTROINDUSTRIJE - imaima
137 SREDIŠNJA UPRAVA ZA POSREDOVANJE RADA - imaima
138 MINISTARSKI SAVET KRALJEVINE JUGOSLAVIJE - ima -
139 GENERALNA DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU I PRERADU NAFTE VLADE FNRJ - imaima
14 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE - imaima
140 GENERALNA DIREKCIJA SAVEZNE METALNE INDUSTRIJE - - -
141 ANTIFAŠISTIČKI FRONT ŽENA JUGOSLAVIJE - - ima
142 SOCIJALISTIČKI SAVEZ RADNOG NARODA JUGOSLAVIJE - imaima
145 SAVEZ STUDENATA JUGOSLAVIJE - imaima
146 GENERALNA DIREKCIJA SAVEZNE HEMIJSKE INDUSTRIJE ima - ima