početna pregled izveštaja izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima
Pregled izveštaja
Izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima, sa podacima o postojanju indeksa, administrativnih knjiga i personalija.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke indeksi arh. građe admin. knjige personalije
139 GENERALNA DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU I PRERADU NAFTE VLADE FNRJ - imaima
131 GENERALNA DIREKCIJA ZA UGALJ MINISTARSTVA RUDARSTVA VLADE FNRJ - - ima
421 GENERALNI KONZULAT KJ U HAMBURGU imaima -
765 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U BUENOS AJRESU imaimaima
411 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U CARIGRADU imaimaima
414 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ČIKAGU imaima -
430 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U JERUSALIMU imaimaima
390 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U KEJPTAUNU imaima -
420 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U MONTREALU - ima -
449 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U NJUJORKU imaima -