početna pregled izveštaja izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima
Pregled izveštaja
Izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima, sa podacima o postojanju indeksa, administrativnih knjiga i personalija.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.



oznaka fonda naziv fonda/zbirke indeksi arh. građe admin. knjige personalije
125 DRŽAVNA HIPOTEKARNA BANKA - imaima
61 DRŽAVNO OMLADINSKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE - AUTOPUT - imaima
58 EKONOMSKI INSTITUT - imaima
103 EMIGRANTSKA VLADA KRALJEVINE JUGOSLAVIE - ima -
23 GENERALNA DIREKCIJA METALURGIJE VLADE FNRJ - - ima
146 GENERALNA DIREKCIJA SAVEZNE HEMIJSKE INDUSTRIJE ima - ima
140 GENERALNA DIREKCIJA SAVEZNE METALNE INDUSTRIJE - - -
106 GENERALNA DIREKCIJA ZA CRNU METALURGIJU VLADE FNRJ - ima -
107 GENERALNA DIREKCIJA ZA MAŠINOGRADNJU VLADE FNRJ - ima -
44 GENERALNA DIREKCIJA ZA NAFTU I PLIN MINISTARSTVA RUDARSTVA VLADE FNRJ - imaima