početna pregled izveštaja izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima
Pregled izveštaja
Izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima, sa podacima o postojanju indeksa, administrativnih knjiga i personalija.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke indeksi arh. građe admin. knjige personalije
54 REPARACIONA KOMISIJA PRI VLADI FNRJ - ima -
55 SAVET AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI SFRJ imaima -
552 MINISTARSTVO POMORSTVA VLADE FNRJ - imaima
556 KOMITET ZA ELEKTROPRIVREDU VLADE FNRJ imaimaima
559 SAVEZNA KOMISIJA ZA KULTURNE VEZE S INOSTRANSTVOM imaima -
577 SAVEZNI KOMITET ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE imaima -
578 SAVEZNI KOMITET ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU imaima -
58 EKONOMSKI INSTITUT - imaima
582 SAVEZNI KOMITET ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU imaima -
586 SAVEZNI SAVET ZA RAD imaima -