početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 58

naziv fonda: EKONOMSKI INSTITUT

stvaraoci arhivske građe: Ekonomski institut FNRJ

granične godine fonda: 1946-1958.

granične godine građe: 1947-1959.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 4 fascikle

dužina fonda: 0.4

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređena

obrađivač: Milica Milićević

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Institut je osnovan septembra 1946. godine usmenim naređenjem Borisa Kidriča, kao jedno od odeljenja Privrednog saveta vlade FNRJ. Samostalno je donosio plan rada, imao samostalan budžet, a direktora je postavljalo Savezno izvršno veće. Administrativno-operativni rukovodilac Instituta bio je Privredni savet vlade FNRJ.
Ukidanjem Privrednog saveta vlade FNRJ 1953. godine, Institut je organizaciono vezan za Zavod za planiranje FNRJ, a u okviru Zavoda imao je sve kompetencije samostalne ustanove. Institut je reorganizacijom promenio naziv u Ekonomski institut FNRJ.
Osnovni zadaci Instituta bili su: da proučava i teoretski razrađuje mere ekonomske
politike kao i najvažnija pitanja privredne izgradnje FNRJ; da organizuje i unapređuje naučno-istraživački rad na polju ekonomske nauke; da proučava materijalne uslove i puteve za dalji ekonomsko-društveni razvitak i izgradnju socijalizma u FNRJ; da pribavlja ekonomsku literaturu i obrađuje privrednu dokumentaciju u FNRJ.
Ekonomski institut FNRJ ukinut je rešenjem SIV-a br. 332 od 30.09.1958. godine.
Ovim rešenjem budžetska sredstva Instituta preneta su na Savezni zavod za privredno planiranje. Prava i obaveze Instituta utvrdila je Likvidaciona komisija čije je članove imenovao Savezni državni sekretarijat za poslove finansija. Sekretar
SIV-a trebalo je da odredi kome će se ustupiti biblioteka i inventar Ekonomskog instituta.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad