početna pregled izveštaja izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima
Pregled izveštaja
Izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima, sa podacima o postojanju indeksa, administrativnih knjiga i personalija.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke indeksi arh. građe admin. knjige personalije
587 SAVEZNI SAVET ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITKU imaima -
59 SAVET ZA ENERGETIKU I EKSTRAKTIVNU INDUSTRIJU VLADE FNRJ imaimaima
597 SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA RAD imaima -
598 SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU imaima -
6 SAVET ZA MAŠINOGRADNJU VLADE FNRJ - ima -
605 SEKRETARIJAT SIV-a ZA NARODNO ZDRAVLJE imaima -
61 DRŽAVNO OMLADINSKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE - AUTOPUT - imaima
610 SEKRETARIJAT ZA NARODNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU ZAŠTITU imaima -
625 DIREKCIJA ZA ELEKTRIFIKACIJU SAVETA ZA ENERGETIKU I EKSTRAKTIVNU INDUSTRIJU VLADE FNRJ imaimaima
63 MINISTARSTVO PRAVDE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE - - -