početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 421

naziv fonda: GENERALNI KONZULAT KJ U HAMBURGU

stvaraoci arhivske građe: Generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Hamburgu, 1929-1932, 1938-1941.

granične godine fonda: 1929-1932, 1938-1941.

granične godine građe: 1919-1941.

period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija

količina arhivske građe: 3 fascikle, 1 knjiga evidencije.

dužina fonda: 0.6

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađena

obrađivač: Dragoš Petrović

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Hamburgu ustanovljen je maja 1929. godine, a počeo sa radom u julu iste godine. Ukinut je u novembru 1932. godine, da bi ponovo bio otvoren u junu 1938. godine. Izbijanjem aprilskog rata 1941. godine i prekidom diplomatskih odnosa dve zemlje, Generalni konzulat je prekinuo rad.
Privredni odnosi Kraljevine Jugoslavije sa Nemačkom mogu se sagledati kroz značajnu arhivsku građu ovoga fonda.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad