početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 765

naziv fonda: GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U BUENOS AJRESU

stvaraoci arhivske građe: Generalni konzulat KJ u Buenos Ajresu

granične godine fonda: 1922-1929.

granične godine građe: 1919-1929.

period građe fonda: kraljevina.

količina arhivske građe: 2 kutije i 1 poverljivi delovodni protokol

dužina fonda: 0.3

stanje građe:

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivstički sređen

obrađivač: Lidija Opojevlić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Ideja o otvaranju Genalnog konzulata u Buenos Ajresu potiče od jugoslovenskih iseljenika u Argentini, okupljenih oko ogranka JNO za Južni Atlantik u Buenos Ajresu.
Oni su kao bivši pripadnici Austrougarske monarhije, po njenom slomu 1918. godine, ostali bez ikakve pravne zaštite. Izlazeći njima u susret, vlada Kraljevine SHS prvo je zatražila priznanje novostvorene države od Argentine, što je ova i učinila krajem 1921. godine. Tokom sledeće godine, primer Argentine su sledile i druge južnoameričke države.
Generlani konzulat otvoren je Ukazom od 15. januara 1922. godine, kao prvo karijerno predstavništvo u Argentini i Južnoj Americi uopšte. Za generalnog konzula postavljen je Ivo Grisogono, bivši šef delegacije u Kairu, i na tom mestu ostaje sve do njegovog postavljanja za poslanika Poslanstva KSHS u Argentini 1928. godine.
Glavne nadležnosti konzula ticale su se iseljenika, nastanjenih u najvećem broju u Argentini ali i u drugim državama - Čileu, Brazilu, Urugvaju, Peruu, Paragvaju i dr, i to pre svega u rešavanju njihovih administrativnih i privatno-pravnih pitanja. Međutim, politički rad sa iseljenicima bio je usmeren pre svega na pridobijanje iseljeništva, odnosno njihovo vezivanje za Kraljevinu i jugoslovensku ideju, boreći se protiv antijugoslovenskih snaga među iseljenicima.Usled nemogućnosti da odgovori na sve zadatake koje su mu se nametali u radu sa mnogobrojnim iseljenicima, razasutih po celoj Južnoj Americi, generalni konzul inicira širenje mreže počasnih konzulata, a zatim iz istih razloga, a posebno političkog rada sa iseljenicima i potrebe produbljivanja diplomatskih odnosa sa zemljama Južne Amerike, generalni konzul inicira i otvaranje diplomatskog predstavništva KSHS u Argentini, odnosno Poslanstva. G. Konzulat je stvaranjem Poslanstva, pretvoren faktički u njegovo konzularno odeljenje, a zvanično ukinut Ukazom od 15.05.1929. godine, kada je i formalno pretvoren u konzularno odeljenje Poslanstva.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad