početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 23

naziv fonda: GENERALNA DIREKCIJA METALURGIJE VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Generalna direkcija metalurgije Vlade FNRJ

granične godine fonda: 1950-1951.

granične godine građe: 1949-1952.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 17 fascikli

dužina fonda: 1.9

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Dušanka Rasulić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Generalna direkcija metalurgije Vlade FNRJ (u daljem tekstu GDM) osnovana je Uredbom Vlade FNRJ od 10.02.1950. godine kao administrativno-operativni rukovodilac preduzeća opštedržavnog značaja za proizvodnju i preradu metala.
GDM je preuzela sve poslove metalurgije iz nadležnosti ukinutog Ministarstva rudarstva Vlade FNRJ. Delokrug poslova GDM obuhvatao je: planiranje izgradnje razvoja i unapređenja metalurgije na celoj teritoriji FNRJ; opšte rukovođenje celokupnom metalurgijskom delatnošću FNRJ; upravljanje preduzećima opštedržavnog značaja za proizvodnju i preradu metala.
Stupanjem na snagu Uredbe o osnivanju GDM, ukinute su Generalna direkcija rudnika i topionica obojenih metala i Generalna direkcija aluminijuma i bakra, a
njihovu nadležnost, prava i obaveze preuzela je GDM. Pod neposrednim administrativno-operativnim rukovodstvom GDM bile su Glavna direkcija olova i cinka i Glavna direkcija retkih i legurajućih materijala.
Uredbom Vlade FNRJ od 13.06.1950. Institut za lake metale iz nadležnosti Ministarstva teške industrije prelazi u nadležnost GDM. Uredbom Vlade FNRJ od
1.11.1950. pri GDM osnovan je Savezni institut za metalurgiju.
Generalna direkcija metalurgije ukinuta je Ukazom Prezidijuma narodne skupštine FNRJ od 6.04.1951. Poslovi iz njenog delokruga preneti su na vlade narodnih republika, a Savezni institut za metalurgiju prenet je u nadležnost NR Hrvatske.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad