početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 44

naziv fonda: GENERALNA DIREKCIJA ZA NAFTU I PLIN MINISTARSTVA RUDARSTVA VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Glavna direkcija za naftu i plin Ministarstva rudarstva FNRJ; Generalna direkcija za naftu i plin Ministarstva rudarstva FNRJ.

granične godine fonda: 1947-1950.

granične godine građe: 1947-1950.

period građe fonda: 1947-1950.

količina arhivske građe: 30 fascikli i 37 knjiga

dužina fonda: 4.9

stanje građe: fizički dobro očuvana

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Slobodanka Dojčinović

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Glavna direkcija za naftu i plin Ministarstva rudarstva FNRJ osnovana je Uredbom Vlade FNRJ o osnivanju generalnih i glavnih direkcija Ministarstva rudarstva FNRJ od 6.03.1947. kao administrativno-operativni rukovodilac rudarskih i topioničarskih preduzeća opšte državnog značaja za proizvodnju, istraživanje, dobijanje i preradu nafte, bitumenoznih škriljaca i zemnog plina.
Uredbom o izmeni Uredbe o 21.12.1947. osnivanju generalnih i glavnih direkcija Ministarstva rudarstva FNRJ Glavna direkcija za naftu i plin menja naziv u: Generalna direkcija za naftu i plin i ostaje i dalje u nadležnosti Ministarstva rudarstva.
Generalne direkcije imale su izuzetno važnu ulogu u sprovođenju planiranja između ministarstava i privrednih preduzeća. One su u isto vreme bile neposredni administrativno-operativni organi Ministarstva rudarstva i njegovi sastavni delovi,
a predstavljali su više organe koji rukovode privrednim preduzećima određene oblasti. Tako je Generalna direkcija za naftu i plin pod svojim administrativno-operativnim rukovodstvom imala 10 preduzeća za proizvodnju i preradu nafte od opšte državnog značaja.
Svim poslovima Direkcije neposredno je upravljao generalni direktor koga je postavljao, uz saglasnost predsednika Vlade FNRJ, ministar rudarstva. Sedište
Generalne direkcije za naftu i plin bilo je u Beogradu.
Uredbom o osnivanju Generalne direkcije za proizvodnju i preradu nafte Vlade FNRJ od 10.02.1950. godine prestaje sa radom Generalna direkcija za naftu i plin Ministarstva rudarstva FNRJ. Njene poslove preuzima Generalna direkcija za proizvodnju i preradu nafte, kao organ Vlade FNRJ za rukovođenje poslovima proizvodnje i prerade nafte.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad