početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 395

naziv fonda: POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U RUMUNIJI - BUKUREŠT

stvaraoci arhivske građe: Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije (KSHS), 1918-1941.

granične godine fonda: 1918-1941.

granične godine građe: 1919-1942.

period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija

količina arhivske građe: 47 kutija, 6 knjiga

dužina fonda: 6.5

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađena

obrađivač: Tonka Župančić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u decembru 1918. godine Poslanstvo Kraljevine Srbije u Bukureštu nastavilo je da radi kao Poslanstvo novostvorene države. U decembru 1938. godine Poslanstvo je podignuto na rang ambasade. Ambasada u Bukureštu je bila prva ambasada u diplomatskoj istoriji Kraljevine Jugoslavije. Delovala je do marta 1941. godine kada je ponovo ustanovljeno poslanstvo, koje je prestalo sa radom prekidom diplomatskih odnosa u aprilu 1941. godine.
Arhivska građa Fonda je veoma značajna za sagledavanje odnosa između Rumunije i Jugoslavije, delovanja Male Antante i međudržavnih odnosa na Jugoistoku Evrope.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad