početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 388

naziv fonda: POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U FRANCUSKOJ - PARIZ

stvaraoci arhivske građe: Poslanstvo Kraljevine Srbije u Francuskoj, 1917-1818; Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije (KSHS), 1918-1941.

granične godine fonda: 1917-1941.

granične godine građe: 1918-1945.

period građe fonda: kraljevina Jugoslavija

količina arhivske građe: 261 fascikla, 30 knjiga

dužina fonda: 3.1

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađena

obrađivač: Nada Petrović

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Stvaranjem Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca u decembru 1918. godine, Poslanstvo Kraljevine Srbije u Francuskoj nastavilo je da radi kao Poslanstvo novostvorene države. Sedište Poslanstva je bilo u Parizu do kapitulacije Francuske u leto 1940. godine nakon čega je prešlo u Viši gde se nalazila francuska vlada. Nakon aprilskog rata 1941. i okupacije Jugoslavije, u avgustu 1941. godine Francuska vlada je na zahtev Nemačke otkazala zvanične diplomatske odnose Vladi Kraljevine Jugoslavije čime je oduzet zvanični karakter diplomatskoj misiji Kraljevine Jugoslavije u Francuskoj. Zaštitu jugoslovenskih interesa jugoslovenska vlada je poverila američkom poslanstvu koje je to činilo sve do jula 1942. godine, do prekida diplomatskih odnosa između Francuske i SAD. Dalju zaštitu jugoslovenskih interesa u Francuskoj obavljao je Francusko-jugoslovenski ofis koji je funkcionisao kao privatno udruženje, bez zvaničnog diplomatskog karaktera i statusa.
Arhivska građa fonda je prvorazrednog zančaja i neizbežna u proučavanju odnosa između Jugoslavije i Francuske, kao i odnosa među državama Evrope između dva svetska rata.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad