početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 406

naziv fonda: ZEČEVIĆ MIODRAG

stvaraoci arhivske građe: Zečević Miodrag

granične godine fonda: 1964-1992.

granične godine građe: 1964-1992.

period građe fonda: FNRJ, SFRJ, SRJ

količina arhivske građe:

dužina fonda: 10.6

stanje građe:

sređen:      stepen sređenosti građe:

obrađivač: Radomir Milić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Miodrag Zečević ređen 1930. godine u selu Lipovac kod Topole. Školovanje je završavao u rodnom selu, Aranđelovcu i Beogradu. Diplomirao je na Pravnom i Filozofsko-istorijskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao je na Visokoj školi političkih nauka 1967. na temu „Dobrovoljno udruživanje građana u SFRJ, a doktorirao na Pravnom fakultetu 1970, sa tezom „Skupština SR Srbije u periodu 1963-1969. - ostvarivanje ustavne koncepcije o republičkoj skupštini“ . Na Beogradskom univerzitetu radio je od 1961. godine.
Radio je Saveznom sekretarijatu za unutrašnje poslove od 1955, zatim od 1959. godine u Institutu društvenih nauka, od 1961. godine u Glavnom odboru SSRN Srbije. U periodu od 1963. do 1969. je radio kao sekretar Organizaciono-političkog veća Skupštine SR Srbije, a potom i predsednik Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Srbije, predsednik Komisije za reviziju republičkih propisa, član Predsedništva Ustavne komisije Skupštine SFRJ, predsednik Zakonodavno-pravne komisije Saveznog veća Skupštine SFRJ. Takođe je bio predsednik Komisije za izradu Saveznog zakona o osnovama penzionog i invalidskog sistema boračke zaštite. Od 1987. do 1993. godine bio je direktor Arhiva Jugoslavije. Kao šef jugoslovenske delegacije u Grupi za aktivu i pasivu bivše SFRJ u Briselu, M. Zečević je bio 1992-1993.
Bio je član mnogih političkih tela, kao i redakcija časopisa, udruženja i sl. Arhivska građa u ovoj zbirci odražava političku i društvenu delatnost svoga tvorca.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad