početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 40

naziv fonda: PRIVREDNI SAVET VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Privredni savet Vlade FNRJ

granične godine fonda: 1944-1953.

granične godine građe: 1944-1953.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 194 fascikle, 37 knjiga

dužina fonda: 23.1

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Kolet Smiljanić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Privredni savet osnovan je Odlukom NKOJ-a od 14.12.1944, a zvanično je počeo sa radom početkom 1945. godine. Cilj njegovog osnivanja bio je da rukovodi privredom i koordinira rad privrednih resora povereništava. Privredni savet nastavio je delatnost Povereništva za ekonomsku obnovu i Državne uprave narodnih dobara, koji su prestali sa radom pred početak rada Privrednog saveta. Rukovodio je privredom, koordinacijom rada svih povereništava na raznim nivoima iz oblasti privrede. U njegov sastav ušli su poverenici trgovine i industrije, finansija, poljoprivrede, ishrane, šuma, ruda, saobraćaja, građevina i jedan predstavnik Povereništva odbrane.
Privredni savet delovao je kao uže telo NKOJ, kasnije Vlade DFJ i Vlade FNRJ i u ime Vlade vodio privredu zemlje. Njegov položaj u sastavu Vlade DFJ i kasnije
u Vladi FNRJ, sve do aprila 1950. godine, nije bio pravno regulisan. Delovao je kao uže telo Vlade internog karaktera, mada je neformalno bio najvažniji vladin organ u oblasti privrede. Kao organ Vlade FNRJ, Privedni savet se javlja tek 27.04.1950. kada je Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, od 27.05.1950, određeno da je Privedni savet organ koji koordinira rad privrednih nadleštava i ustanova na čelu sa imenovanim ministrom, predsednikom Privrednog saveta, koji je ušao u sastav Vlade FNRJ.
U delokrugu rada Privrednog saveta bili su svi upravni poslovi privrede, dok je koordinaciju rada privrednih saveznih organa uprave po pitanju planskog usmeravanja razvoja pojedinih delatnosti obavljala Savezna planska komisija do 1951. kada je ukinuta, a Privredni savet preuzeo je i ta zaduženja i obavljao ih sve dok i sam nije bio ukinut, 15.01.1953. godine. Njegove poslove preuzeo je Državni sekretarijat za poslove narodne privrede.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad