početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 99

naziv fonda: ROTARY INTERNATIONAL - 77 DISTRIKT

stvaraoci arhivske građe: Rotary International - 77. district

granične godine fonda: 1928-1940.

granične godine građe: 1928-1940.

period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija

količina arhivske građe: 31 fascikla

dužina fonda: 3.2

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Vasilije Kosić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Prvi rotari klub u Jugoslaviji osnovan je u Beogradu 1928. godine. Njegov pokretač bio je dr Voja Kujundžić, a sam čin osnivanja, kao opunomoćenik Evropskog sekretarijata u Cirihu, obavio je guverner čehoslovačkih rotari klubova Josif Šulc, septembra 1928. Pošto je u oktobru broj članova porastao na petnaest, moglo se pristupiti formiranju kluba. Tako je u Beogradu, 15.10.1928. osnovan prvi jugoslovenski rotari klub.
Slične sastanke Josif Šulc održao je i sa ing Radovanom Alaupovićem u Zagrebu, gde je osnivanje obavljeno 15.02.1929. Inauguraciju rotari klubova u Beogradu i Zagrebu takođe je obavio Josif Šulc 4. i 6.03.1929. Uskoro su uz podršku prva dva kluba, osnovani i klubovi u drugim mestima: Novi Sad, Subotica, Pančevo, Skoplje, Osijek, Sušak, Maribor, Varaždin, Ljubljana, Split...
Zbog izmenjenih društvenih uslova, kao i usled pojave novih oblika unutrašnjeg povezivanja, organizacija rotari klubova je posle Drugog svetskog rata izgubila raniji značaj.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad