početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 772

naziv fonda: KONZULAT KRALJEVINE SRBA HRVATA I SLOVENACA U DENVERU

stvaraoci arhivske građe: Konzulat Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca u Denveru

granične godine fonda: 1923-1924.

granične godine građe: 1923-1924.

period građe fonda: Kraljevina SHS

količina arhivske građe: jedna fascikla i 1 delovodnik

dužina fonda: 0.07

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađena

obrađivač: Predrag Krejić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Konzulat Kraljevine SHS u Denveru, u američkoj saveznoj državi Kolorado, otvoren je u junu 1923. godine. Ovaj čin je usledeo u sklopu napora novostvorene jugoslovenske države da se mrežom konzularnih predstavništava u SAD što više približi svojim novim podanicima, iseljenicima poteklim sa područja koje je ona sada obuhvatala. Pre Konzulata u Denveru formirani su Generalni konzulat u Njujorku (od 1912-1919. počasni, a od tada karijerni), 1920. Generalni konzulat u Čikagu i iste godine Konzulat u San Francisku. Iseljenici su živeli u većim ili manjim kolonijama širom ove velike države i trebalo je formirati ove konzulate zbog poslova administrativne prirode za kojima su oni imali potrebu, kao što su izdavanje novih pasoša, overe punomoćja, rad na zaostavšitanama i slično. Osim ovih poslova, konzulati su trebalo da obavljaju informativno-propagandnu aktivnost prema američkoj, ali pre svega jugoslovenskoj iseljeničkoj javnosti. Veliki deo ove javnosti nije blagonaklono gledao na novostvorenu državu te je bilo potrebno učiniti posebne napore da se ono pridobije, a antidržavni rat neprijateljskih elemenata suzbije.
Konzulat u Denveru, na čijem je čelu bio konzul Branko Adžemoviž, međutim, nije dugo radio jer je već 1924. godine u avgustu mesecu, zbog finansijske štednje, ukinut, a konzul Adžemović postavljen za sekretara Poslanstva KSHS u Vašingtonu. Iz količine dokumentarne građe, kao i sačuvanog poverljivog delovodnika, vidi se da je obim poslovanja ovog konzulata, kada se uporedi sa obimom posla koji su imali ostali konzulati, znatno manji i da je bar sa tog stanovišta odluka o njegovom zatvaranju bila opravdana.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad