početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: BEOGRAD

šifra dosijea: Z-VIII/2

naziv firme (ime i prezime vlasnika): "Alat" Preduzeće za izradu kalupa u metalu i alata, Dragomira B. Mijatovića


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 666

broj jedinice opisa: 1390

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Beograd - S/M


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: VIII/1 - Tvornice i mašinske radionice sa livnicama

šifra i naziv delatnosti: VIII/3 - Tvornice alata (izuzev poljoprivrednog)

šifra i naziv delatnosti: VIII/6 - Tvornice strojeva (izuzev poljoprivrednih)

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima