početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
DRAVSKA BANOVINAI-I/11 Valjčni mlin "Jarše", Osolin Mihael 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/12 Schwarz Arnold, motorni mlin 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/13 Henrih Hetzl, umjetni mlin za brašno i ulje 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/14 Valjčni mlin, Helena Jenko 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/15 Karl Goldschnig umjetni mlin na valjke 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/16 Umjetni mlin Györkeš Peter 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/17 Ivan Nastran, industrijski mlin 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/18 Lukmar Jože, valjčni mlin 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/19 Anton Kmet, mlin (zakupac) vlasništvo: Združ. papirnice Vevče 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/20 Erlih Karol, paromlin in žaga 4611178