početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: DUNAVSKA BANOVINA

šifra dosijea: Z-IX/20

naziv firme (ime i prezime vlasnika): "Ampula", ind. za izradu staklene robe


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 670

broj jedinice opisa: 1394

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Subotica - S/M


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: IX/2 - Industrija precizne mehanike za instrumente za merenje (hronometri, satovi, sprave za merenje težine, mikrometri, manometri, aneroidi, termometri itd.)

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima