početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: DUNAVSKA BANOVINA

šifra dosijea: I-XI/156

naziv firme (ime i prezime vlasnika): "Alda" mehanička tkačnica a.d.


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 576

broj jedinice opisa: 1296

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Zemun - M/S


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: XI/2/a - Predionice pamuka

šifra i naziv delatnosti: XI/3/a - Tkačnice pamuka

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima