početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: BEOGRAD

šifra dosijea: I-I/923

naziv firme (ime i prezime vlasnika): "Alumin" Stanka Kneževića, preduzeće za preradu krvi


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 494

broj jedinice opisa: 1214

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Beograd - S/M


dosijea koja su u vezi sa ovim dosijeom:

šifra vezanog dosijea: I-I/925


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: I/18 - Klanice i tvornice za preradu i konzerviranje mesa, topionice loja i sl.

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima