početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: DRAVSKA BANOVINA

šifra dosijea: I-X/118

naziv firme (ime i prezime vlasnika): "Albus" d.d.


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 564

broj jedinice opisa: 1284

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Novi Sad - S/M


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: X/Z/1 - Industrija raznih hemijsko-tehničkih proizvoda - kozmetika

šifra i naziv delatnosti: X/Z/4 - Industrija raznih hemijsko-tehničkih proizvoda - sapuna, sredstava za pranje i glicerina

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima