početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: DUNAVSKA BANOVINA

šifra dosijea: I-VI/260

naziv firme (ime i prezime vlasnika): "Alba", industrija stakla i ogledala, braća Lampel


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 544

broj jedinice opisa: 1264

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Novi Sad - M/S


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: VI/B/2 - Preduzeća industrijskog karaktera koja proizvode ili prerađuju: gips, kreč, cigle i ostale keramičke proizvode, porculan, staklo itd.

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima