početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1680 Srpska privredna banka d.d. SARAJEVOdada - - -
1681 Srpska prometna banka d.d. SARAJEVO - da - - -
1341 Srpska trgovačka banka d.d. NOVI SAD - da - - -
1342 Srpska zadružna banka d.d. NOVI SAD - da - - da
1789 Srpska zemljoradnička banka a.d. SKOPLJE - da - - -
78 Srpski kreditni zavod d.d. BANJA LUKA - da - - da
2117 Srpski kreditni zavod d.d. TUZLA - da - - -
55 Štamparija d.d. BAČKI PETROVAC - da - - -
2282 Sveopća hrvatska kreditna banka d.d. ZAGREB - da - - da
2610 Trgovačka banka a.d. ZEMUN - da - - -