početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
2117 Srpski kreditni zavod d.d. TUZLA - da - - -
2157 Turopoljska veresijska banka d.d. VELIKA GORICA - da - - -
2178 Veliko-gradištanska banka a.d. VELIKO GRADIŠTE - da - - -
2180 Velikogradištanska štedionica a.d. VELIKO GRADIŠTE - da - - -
2204 "Steana" zavod za štednju i kredit d.d. VLADIMIROVAC - da - - -
2227 Srpska kreditna banka a.d. VRŠAC - da - - -
2235 "Lučaferul" društvo za štednju i kredit d.d. VRŠAC - da - - -
2278 Slavonska banka d.d. ZAGREB - da - - da
2279 Središnje privredna i zadružna banka d.d. ZAGREB - da - - -
2280 Srpska banka d.d. ZAGREB - da - - da