početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1342

naziv ad: Srpska zadružna banka d.d.

sedište ad: NOVI SAD

godina osnivanja:

godine građe: 1912, 1913, 1919-1927, 1931.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1346

broj jedinice opisa: 2330podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 2227

naziv učesnika: Srpska kreditna banka a.d.

sedište učesnika: Vršac

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1921.podaci o filijalama:

mesto filijale: Beograd
mesto filijale: Pančevo
mesto filijale: Sremska Mitrovica
mesto filijale: Titel
mesto filijale: Veliki Bečkerekoznaka i vrsta akcionarskog društva:

4 - Novčani zavodi


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad