početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1680

naziv ad: Srpska privredna banka d.d.

sedište ad: SARAJEVO

godina osnivanja:

godine građe: 1914, 1919-1921.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1394

broj jedinice opisa: 2378podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 862

naziv učesnika: Srpska kreditna banka d.d.

sedište učesnika: Derventa

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1920.


šifra učesnika: 1678

naziv učesnika: Srpska centralna privredna banka d.d.

sedište učesnika: Sarajevo

indikator: RF (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1922.vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad