početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
2401 "Danica" d.d. za petrolejske proizvode ZAGREB - da - - -
1054 "Dunareana" štedionica i kreditni zavod d.d. KOVIN - dada - -
2235 "Lučaferul" društvo za štednju i kredit d.d. VRŠAC - da - - -
310 "Montania" a.d. BEOGRAD - dada - -
72 "Sentinela" štedionica i kreditni zavod d.d. BANATSKO NOVO SELO - da - - -
1695 "Šipad" šumsko-industrijsko preduzeće d.d. SARAJEVO - da - - -
627 "Srbija" a.d. za trgovinu i industriju BEOGRAD - da - - -
2204 "Steana" zavod za štednju i kredit d.d. VLADIMIROVAC - da - - -
543 "Tetrad" tehničko i trgovačko a.d. BEOGRAD - da - - -
2340 "Travers" d.d. za industriju i promet železničkim pragovima ZAGREB - da - - -