početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 78

naziv ad: Srpski kreditni zavod d.d.

sedište ad: BANJA LUKA

godina osnivanja:

godine građe: 1919-1923, 1925, 1926, 1930, 1931.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1101

broj jedinice opisa: 2085podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 788

naziv učesnika: Srpska banka d.d.

sedište učesnika: Bosanski Petrovac

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 15.03.1931.podaci o filijalama:

mesto filijale: Bosanski Petrovacvrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad