početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
147 Opšta privredna banka BEOGRAD - da - - -
43 Palanačko-iločka parno prevozna brodica d.d. BAČKA PALANKA - da - - -
198 Palilulska zadruga za štednju i kredit BEOGRAD - da - - -
652 Podunavsko trgovačko a.d. BEOGRAD - da - - -
1339 Privredna banka d.d. NOVI SAD - da - - -
1340 Prometna banka d.d. NOVI SAD - da - - -
2278 Slavonska banka d.d. ZAGREB - da - - da
1162 Slovenska banka d.d. LJUBLJANA - da - - da
1163 Slovenska eskontna banka d.d. LJUBLJANA - da - - -
2279 Središnje privredna i zadružna banka d.d. ZAGREB - da - - -