početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 2282

naziv ad: Sveopća hrvatska kreditna banka d.d.

sedište ad: ZAGREB

godina osnivanja:

godine građe: 1919, 1920, 1923, 1934, 1938, 1940, 1941.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1467

broj jedinice opisa: 2451podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 0

naziv učesnika: Čakovečka okružna štediona d.d.

sedište učesnika: Čakovec

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 21.06.1922.


* Šifra učesnika jednaka 0 označava da učesnik u procesu fuzije/pripajanja nema svoj dosije u građi fonda AJ-65.


podaci o filijalama:

mesto filijale: Beogradoznaka i vrsta akcionarskog društva:

1 - Banke


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad