početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
864 Gornjo-resavska privredna banka a.d. DESPOTOVAC - da - - -
129 Građanska banka a.d. BEOGRADdada - - da
2606 Gregersenova šumska industrija a.d. ZAVIDOVIĆI - da - - -
953 Gružanska banka a.d. GRUŽA - da - - -
136 Jadransko-podunavska banka BEOGRADdadada - -
1441 Jugoslovenska banka d.d. OSIJEK - dada - da
2403 Jugoslovenska Standard oil kompanija d.d. ZAGREB - dadada -
138 Jugoslovenska trgovačka banka BEOGRAD - dada - da
2414 Jugoslovensko d.d. Georg Schieht ZAGREB - da - - -
482 Jugoslovensko električno društvo A.E.G. BEOGRAD - da - dada