početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1789

naziv ad: Srpska zemljoradnička banka a.d.

sedište ad: SKOPLJE

godina osnivanja: 1915.

godine građe: 1913, 1917-1923, s.a.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

napomena: osnovana 1915. iz Turske ziratne banke.

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1404

broj jedinice opisa: 2388podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 124

naziv učesnika: Uprava fondova (kasnije Državna hipotekarna banka)

sedište učesnika: Beograd

indikator: RP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1920.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

4 - Novčani zavodi


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad