početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1907 Mitrovačka štedionica d.d. SREMSKA MITROVICA - da - - -
1513 Mlavska štedionica a.d. PETROVAC (požarevački) - da - - -
1514 Mlavska zadruga a.d. PETROVAC (požarevački) - da - - -
1277 Mursko-sobočka poljodelska banka a.d. MURSKA SOBOTA - da - - -
76 Muslimanska banka d.d. BANJA LUKA - da - - -
1672 Muslimanska centralna banka d.d. za BiH SARAJEVO - da - - -
197 Narodna zadruga a.d. BEOGRAD - da - - -
2408 Našička tvornica tanina i paropila d.d. ZAGREB - da - - -
1302 Niška banka a.d. NIŠ - da - - -
1344 Novosadska štedionica d.d. NOVI SAD - da - - -