početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
788 Srpska banka d.d. BOSANSKI PETROVAC - da - - -
915 Srpska banka d.d. FUTOG - da - - -
1676 Srpska banka d.d. SARAJEVO - da - - -
2280 Srpska banka d.d. ZAGREB - da - - da
1677 Srpska centralna banka d.d. SARAJEVOdada - - da
887 Srpska centralna banka za Primorje d.d. DUBROVNIK - da - - -
1678 Srpska centralna privredna banka d.d. SARAJEVOdada - - da
2227 Srpska kreditna banka a.d. VRŠAC - da - - -
862 Srpska kreditna banka d.d. DERVENTA - da - - -
1679 Srpska narodna banka d.d. SARAJEVO - da - - -