početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
54 Jugoslovensko nakladničko društvo d.d. BAČKI PETROVAC - da - - -
650 Jugoslovensko-mađarsko a.d. za izmenu robe BEOGRAD - da - - -
1057 Kragujevačka okružna banka a.d. KRAGUJEVAC - da - - -
1073 Kraljevska akcionarska zadruga KRALJEVO - da - - -
1069 Kraljevska privredna banka a.d. KRALJEVO - da - - -
857 Kreditna banka a.d. DEBELJAČA - da - - da
1938 Kreditna banka d.d. STARA PAZOVA - da - - da
2116 Kreditni zavod d.d. TUZLA - da - - -
292 Lisanski rudnici a.d. BEOGRAD - da - - -
1156 Ljubljanska kreditna banka d.d. LJUBLJANA - da - - da