početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1162

naziv ad: Slovenska banka d.d.

sedište ad: LJUBLJANA

godina osnivanja:

godine građe: 1920-1924, 1926, 1934, 1940.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1325

broj jedinice opisa: 2309podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 0

naziv učesnika: "Union" jugoslovenska banka

sedište učesnika: Ljubljana

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 08.04.1922.


* Šifra učesnika jednaka 0 označava da učesnik u procesu fuzije/pripajanja nema svoj dosije u građi fonda AJ-65.


podaci o filijalama:

mesto filijale: Novi Sadoznaka i vrsta akcionarskog društva:

4 - Novčani zavodi


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad