početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 652

naziv ad: Podunavsko trgovačko a.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja: 1910.

godine građe: 1919-1924.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1249

broj jedinice opisa: 2233podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 136

naziv učesnika: Jadransko-podunavska banka

sedište učesnika: Beograd

indikator: RP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 11.05.1924.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

13 - Trgovačka akcionarska društva (agenturska, komisiona, uvozna i izvozna)


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad