početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 2278

naziv ad: Slavonska banka d.d.

sedište ad: ZAGREB

godina osnivanja:

godine građe: 1921, 1922, 1926, 1928-1930.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1467

broj jedinice opisa: 2451podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 1277

naziv učesnika: Mursko-sobočka poljodelska banka d.d.

sedište učesnika: Murska Sobota

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1923.podaci o filijalama:

mesto filijale: Bjelovar
mesto filijale: Šabac
mesto filijale: Vršacoznaka i vrsta akcionarskog društva:

1 - Banke


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad