početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 43

naziv ad: Palanačko-iločka parno prevozna brodica d.d.

sedište ad: BAČKA PALANKA

godina osnivanja:

godine građe: 1922, 1923.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1097

broj jedinice opisa: 2081podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 0

naziv učesnika: Banka "Vojvodina" d.d.

sedište učesnika: Novi Sad

indikator: RP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 05.09.1923.


* Šifra učesnika jednaka 0 označava da učesnik u procesu fuzije/pripajanja nema svoj dosije u građi fonda AJ-65.


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad