početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1163

naziv ad: Slovenska eskontna banka d.d.

sedište ad: LJUBLJANA

godina osnivanja:

godine građe: 1920, 1922.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1325

broj jedinice opisa: 2309podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 1165

naziv učesnika: Trgovačka banka d.d.

sedište učesnika: Ljubljana

indikator: RP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 20.05.1922.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

4 - Novčani zavodi


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad