početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 129

naziv ad: Građanska banka a.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1920-1923.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1117

broj jedinice opisa: 2101podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 1340

naziv učesnika: Prometna banka d.d.

sedište učesnika: Novi Sad

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 11.09.1921.


šifra učesnika: 1302

naziv učesnika: Niška banka a.d.

sedište učesnika: Niš

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 11.09.1921.


šifra učesnika: 0

naziv učesnika: Veresijska zadruga a.d.

sedište učesnika: Perlez

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 11.09.1921.


* Šifra učesnika jednaka 0 označava da učesnik u procesu fuzije/pripajanja nema svoj dosije u građi fonda AJ-65.

šifra učesnika: 115

naziv učesnika: Beogradska ujedinjena banka

sedište učesnika: Beograd

indikator: RF (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 30.04.1922.podaci o filijalama:

mesto filijale: Novi Sadoznaka i vrsta akcionarskog društva:

1 - Banke


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad