početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1441

naziv ad: Jugoslovenska banka d.d.

sedište ad: OSIJEK

godina osnivanja:

godine građe: 1918-1932.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1357

broj jedinice opisa: 2341podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 1441/1

naziv/sedište: Hrvatska banka - Osijek

indikator promene: raniji naziv a.d.

datum promene od:

datum promene do: 20.05.1920.podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 1344

naziv učesnika: Novosadska štedionica d.d.

sedište učesnika: Novi Sad

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1921.podaci o filijalama:

mesto filijale: Beograd
mesto filijale: Novi Sad
mesto filijale: Zagrebvrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad