početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 136

naziv ad: Jadransko-podunavska banka

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1924-1944.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1122

broj jedinice opisa: 2106podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 136/1

naziv/sedište: Jadranska banka - Beograd

indikator promene: raniji naziv a.d.

datum promene od:

datum promene do: 11.05.1924.podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 0

naziv učesnika: Jugoslovenska izvozna i kreditna banka

sedište učesnika: Beograd

indikator: RF (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1946.


* Šifra učesnika jednaka 0 označava da učesnik u procesu fuzije/pripajanja nema svoj dosije u građi fonda AJ-65.

šifra učesnika: 652

naziv učesnika: Podunavsko-trgovačko a.d.

sedište učesnika: Beograd

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 11.05.1924.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

1 - Banke


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad