početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
310 "Montania" a.d. BEOGRAD - dada - -
482 Jugoslovensko električno društvo A.E.G. BEOGRAD - da - dada
543 "Tetrad" tehničko i trgovačko a.d. BEOGRAD - da - - -
627 "Srbija" a.d. za trgovinu i industriju BEOGRAD - da - - -
650 Jugoslovensko-mađarsko a.d. za izmenu robe BEOGRAD - da - - -
652 Podunavsko trgovačko a.d. BEOGRAD - da - - -
788 Srpska banka d.d. BOSANSKI PETROVAC - da - - -
857 Kreditna banka a.d. DEBELJAČA - da - - da
862 Srpska kreditna banka d.d. DERVENTA - da - - -
864 Gornjo-resavska privredna banka a.d. DESPOTOVAC - da - - -