početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 2414

naziv ad: Jugoslovensko d.d. Georg Schieht

sedište ad: ZAGREB

godina osnivanja:

godine građe: 1928, 1931, 1937.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1480

broj jedinice opisa: 2464podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 0

naziv učesnika: Prva osječka tvornica sapuna

sedište učesnika: Osijek

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 14.12.1928.


* Šifra učesnika jednaka 0 označava da učesnik u procesu fuzije/pripajanja nema svoj dosije u građi fonda AJ-65.


oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-X - X grana: Hemijska industrija


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad