početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 2403

naziv ad: Jugoslovenska Standard oil kompanija d.d.

sedište ad: ZAGREB

godina osnivanja:

godine građe: 1921-1930, 1932-1934, 1937, 1938, 1940.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1479

broj jedinice opisa: 2463podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 2403/1

naziv/sedište: Amerikansko petroleumsko d.d. - Zagreb

indikator promene: raniji naziv a.d.

datum promene od: 1921.

datum promene do: 1923.


šifra promene: 2403/2

naziv/sedište: Jugoslovenska Standard oil kompanija d.d. - Beograd

indikator promene: naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od: 1923.

datum promene do: 1929.


šifra promene: 2403/3

naziv/sedište: Jugoslovenska Standard oil kompanija d.d. - Zagreb

indikator promene: naziv a.d. i sedište a.d.

datum promene od: 1929.

datum promene do:podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 2401

naziv učesnika: "Danica" d.d. za petrolejske proizvode

sedište učesnika: Zagreb

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 21.08.1928.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-X - X grana: Hemijska industrija


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad