početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 2204

naziv ad: "Steana" zavod za štednju i kredit d.d.

sedište ad: VLADIMIROVAC

godina osnivanja:

godine građe: 1922-1933, 1935-1941.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1457

broj jedinice opisa: 2441podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 2235

naziv učesnika: "Lučaferul" društvo za štednju i kredit d.d.

sedište učesnika: Vršac

indikator: RP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1942.vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad