početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 2340

naziv ad: "Travers" d.d. za industriju i promet železničkim pragovima

sedište ad: ZAGREB

godina osnivanja:

godine građe: 1927, 1935, 1937.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1476

broj jedinice opisa: 2460podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 650

naziv učesnika: Jugoslovensko-mađarsko a.d. za izmenu robe

sedište učesnika: Beograd

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 23.02.1937.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-II - II grana: Industrija drveta


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad