početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 627

naziv ad: "Srbija" a.d. za trgovinu i industriju

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1940-1943, 1945-1947.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1245

broj jedinice opisa: 2229podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 170

naziv učesnika: Trgovačka kreditna banka

sedište učesnika: Beograd

indikator: RP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 15.06.1943.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

9 - Industrijsko-trgovačka akcionarska društva


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad